या देशात से-क्स वर्कर्स सोबत शा-रीरिक सं-बंध ठेवण्यासाठी स्वतः पोलीस देतय पैसे, नाव पाहून धक्का बसेल तुम्हाला पहा..’

चरितार्थासाठी तसेच अधिक धनाच्या वा मौल्यवान वस्तूंच्या मोबदल्यात प्रस्थापित झालेले दोन परक्या व्यक्तींमधील लैं-गिक सं-बंध म्हणजे वेश्यावृत्ती वा वे-श्याव्यवसाय, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल.

पैशाच्या आमिषाने, कमीअधिक प्रमाणात अनिर्बंधित स्वैर स्वरूपाचे कायमचे अथवा तात्पुरते लैं-गिक सं-बंध ठेवण्याची पद्धत म्हणजे वे-श्याव्यवसाय होय. वे-श्याव्यवसायात मुख्यत: स्त्रिया पुरुषांसाठी देहविक्रय करतात.

पण पुरुषांनी पुरुषांबरोबर सामान्यत: स-मलिंगी सं-बंधात केलेल्या वे-श्याव्यवहाराची काही उदाहरणे आढळतात. स्त्रियांनी पैसे मोजून पुरुष वेश्यांकडून लैं-गिक सुख घेण्याचा प्रकार अस्तित्वात असला, तरी तो अल्प प्रमाणात आढळतो. वे-श्याव्यवसायातील व्यक्तीची मोबदला देणाऱ्या अनेक व्यक्तींशी लैं-गिक सं-बंध ठेवण्याची तयारी असते.

पण या देशात आपल्याला एक विचित्रच घटना बघायला मिळत आहे, कारण येते वेश्यासोबत सं-बंध बनवण्यासाठी पोलिसच लोकांना पैसे देत आहेत. होय हे खरं आहे चला तर मग जाणून घेऊ की ही घटना कोणत्या देशात घडत आहे. होय, ऑस्ट्रेलियाचे पोलिस वे-श्यासोबत लैं-गिक सं-बंध ठेवण्यासाठी लोकांनाच पैसे देत आहेत.

वस्तुतः ऑस्ट्रेलियन पोलिसांनी लैं-गिक रॅकेट उघडकीस आणण्यासाठी एक अनोखी युक्ती शोधली आहे. बर्‍याचदा अशा प्रकारचे रॅकेट्स अत्यंत चतुराईने चालवले जातात आणि कोणालाही त्याबद्दल माहित नसते. आपल्याला कदाचित ऐकून माहित असेल की मुलींच्या खरेदी करण्याचा आणि मत्सर करण्याचा धंदा पो-लिसां-च्या नाकाखाली अनेक वेळा घडत आहे.

पण पोलिसांनाही ते कधी कधी ठाऊक नसते. आता ऑस्ट्रेलियन पोलिसांनी अशा प्रकारचे रॅकेट नियंत्रित करण्यासाठी व पकडण्यासाठी बर्‍याच लोकांना कामावर ठेवले आहे. या लोकांना ऑस्ट्रेलियन पोलिसांनी पैसे पुरवले आहेत, त्यांचे काम या रॅ-केटच्या मुलींशी शा-रीरिक सं-बंध बनविणे आणि त्यांच्याकडून माहिती मिळवणे हे आहे.

हे लोक पोलिसांना ही माहिती देतात, आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिस त्या गुंडांपर्यंत पोहोचतात. 60 वर्षीय जॉन या कामात ऑस्ट्रेलियन पोलिसांना बर्‍याच दिवसांपासून मदत करत आहे. त्यांच्या मते, वेश्यासोबत पैसे देऊन अनेकांनी लैंगिक संबंध ठेवले असतील.

परंतु मला या कामासाठी पैसे मिळत आहेत. तसेच माझी माहिती पोलिसांना उपयोगी आहे, यापेक्षा चांगले काय असेल.

Leave a Comment