बे-डवर म-हिलां-ना असते या गोष्टीची स-क्त ग-रज, पण 90 % पुरुषांना अजून हे माहितीच नाही, जाणून घ्या नाहीतर वेळ निघून जाईल..

पती-पत्नी आणि प्रेमी-प्रेमिका यांच्यातील सं-बंध दृ-ढ करण्यासाठी त्याच्यात असणाऱ्या प्रेमाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. पण या प्रेमाशिवाय शा-री-रिक सं-बंधही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. जेव्हा जेव्हा ‘से–क्स-चा विषय येतो तेव्हा पुरुष त्याचा वेगळा अर्थ काढतात.

पुरुषांना असे वाटते की जेव्हा जेव्हा स्त्रि-या या रो-मां-टिक मू-ड असतात तेव्हा त्यांना फक्त सं-बं-ध बनवायचे असतात, पण खरं तर तसे नसते. पुरुषाकडून एखाद्या स्त्री-ला आणखी काही गोष्टी हव्या असतात. तर चला जाणून घेऊया प्र–ण–या दरम्यान स्त्रीला पुरुषाकडून आणखी कोणत्या गोष्टीची अपेक्षा असते.

पुरुष जेव्हा जेव्हा सं–बं–ध बनवतात तेव्हा खूप घाईघाईने सामोरे जातात पण महिला या उलट विचार करतात. पुरुषांनी थोडे बोलावे, थोडेसे रो–मँ–टिक व्हावे, मू–ड तयार करावा आणि मग लैं–गि–क सं–बं–ध ठेवावेत अशी स्त्रियांची इच्छा असते.

अनेक स्त्रिया आपल्या श-यनक–क्षातील जोडीदाराकडून काहीतरी नवीन अपेक्षा करत असतात. आपण त्यांना काही वेगळ्या प्रकारे मग्न केले पाहिजे, रोज सारखेच सं–बं-ध बनवून त्या कंटाळलेल्या असतात. त्यामुळे आपल्याला तेव्हा काहीतरी वेगळे करण्याची गरज असते.

स्त्रि-यांची इच्छा असते की आपण त्यांच्या स-मा-धानाची पूर्ण काळजी घ्यावी. बरेच पुरुष केवळ शा-री-रिक सं-बं-ध असतांनाच त्याच्या समाधानाची काळजी घेतात. एकदा त्यांना आनंद मिळाला की मग ते स्त्रीच्या आनंदाकडे किंवा त्याच्या प्र–ण–य सुखाकडे ते पाहत नाहीत.

तसेच बरेच पुरुष सं–बं–ध बनवल्यानंतर झोपी जातात त्यामुळे महिलांनाही याबद्दल वाईट वाटते. से–क्स-नंतर पु-रुषांनी त्यांच्याशी बोलावे अशी त्यांची इच्छा असते. त्यासाठी आपण त्यांना मि–ठी मा-रू-न चांगल्या प्रकारे झोपले पाहिजे.

जेव्हा जेव्हा आपले सं-बं-ध तयार होतात तेव्हा ते प्रत्यक्ष शा-री-रिक नसावेत त्याआधी आपण प्रथम थोडासा फोरप्ले करा. सुरवातीस जितके आपण स्त्री–सोबत खेळता तितकाच स्त्रि–यांना से–क्स दरम्यान आनंद घेता येतो. म्हणूनच अनेक स्त्रि–यां-ना पुरुषांकडून ही गोष्ट हवी असते.

तसेच आपण सं-बं–ध बनवताना आपल्या जोडीदाराचा आपण आदर करावा आणि त्यांच्याशी प्रेमळपणे वागवावे अशी महिलांची इच्छा असते. तिला स्वत: ला केवळ पुरुषाचे खेळणे बनवायचे नसते. त्यामुळे से–क्स दरम्यान आपण त्यांना संपूर्ण आदर दिला पाहिजे.

तसेच सं-बं–ध बनवताना स्त्रि–यांच्या इच्छेला सुद्धा खूप महत्व असते. जर त्याचा मू-ड नसेल किंवा त्यांना सं-बं–ध नको असतील तर आपण त्यांना स–क्ती करू नये.

तसेच सं-बंध बनवताना किंवा त्या दरम्यान एखादा रो-मँ-टिक चित्रपट किंवा व्हिडिओ पाहणे देखील चांगली कल्पना आहे. हे आपला मू-ड तयार करण्यात मदत करते.

Leave a Comment