असे गाव जिथे पतीच्या मृ त्यूनंतर का पला जातो पत्नीच्या शरीराचा हा पार्ट, जाणून तुम्हीही तुमचे अश्रू थांबवू शकणार नाही…’

आपल्या या जगात बऱ्याच आदिवासी जमाती आहेत, ज्यांचे हे अनोखे संस्कार बऱ्याच वर्षांपासून स्त्रियांबरोबर जास्तीत जास्त अ त्या चार करत आले आहेत. अशा अनेक आख्यायिका आहेत ज्याबद्दल आपला आ त्मा ऐकण्यापासून कंपित होतो.

यापैकी एक आख्यायिका आहे ती म्हणजे विधवा महिलेला पतीच्या मृ त्यूनंतर तिच्या पतीच्या चि त्तेमधेच जा ळण्यात येत होते. आजही अशा प्रकारच्या प्रथेमुळे लाखो महिलांना हिं साचाराचा सामना करावा लागतो आणि यामुळे असंख्य ब ळी जात आहेत.

हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल, पण ज्यांच्याबरोबर हे घडते त्यांचे काय होत असेल याचा विचार करा, अशीच एक प्रथा आदिवासी जमातीत आहे घरातील प्रमुख व्यक्तींच्या मृ त्यूनंतर या विशिष्ट जमातीच्या प्रथेनुसार तिच्या कुटुंबातील सर्व महिला सदस्यांची बोटे कु ऱ्हाडीने का पली जातात.

आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर माती लावून व तेल चोळून संपूर्ण गावामध्ये त्यांचा सार्वजनिकपणे अ पमान केला जातो आणि स्त्रियांसह केलेल्या या अ लौकिक कृ त्याचे तथ्य म्हणजे कुटुंबातील महिला सदस्याच्या बोटामुळे होणाऱ्या वेदनेमुळे त्या मृ त व्यक्तीच्या आ त्म्यास शांती मिळते.

होय असे खरेच घडते. आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि इंडोनेशिया इत्यादी देशांमध्ये अशा अनेक जनजाती आहेत. अशीच एक जमात म्हणजे इंडोनेशियातील पापुआगिनी बेटावर राहणारी दानी जमात. दानी जनजातीमध्ये अजूनही एक प्रथा प्रचलित आहे ज्याला फक्त नाई म्हटले जाऊ शकते.

या कुटुंबातील महिलांना नातेवाईकाच्या मृत्यूच्या वेळी बोटं कापून घ्यावे लागतात. या जमातीतील परंपरेनुसार घराच्या प्रमुख स्त्रियांना आयुष्यभर त्रास सहन करावा लागतो. या वेदनादायक आणि अमानुष स्वरूपाच्या मागे त्यांचा असा विश्वास आहे की असे केल्याने मृ ताच्या आ त्म्याला शांतता मिळते.

बोट तोडण्यापूर्वी त्यांना दोरीने बांधले जाते मग कु ऱ्हाडीने त्याची बोटे तो डली जातात. या जमाती मध्ये बऱ्याच अशा स्त्रिया आहेत ज्यांची बोटे तो डून टाकली आहेत. अशा बऱ्याच वयोवृद्ध महिलांनी त्यांच्या हाताची बोटे गमावली आहेत.

अशा परिस्थितीत केवळ कुटुंबातील महिलांनाच प्रचंड वे दना सहन कराव्या लागल्या. तथापि आता सरकारने ही अमानवीय परंपरा थांबविली आहे त्यामुळे तेथील महिला अगदी आनंदाने व मनमोकळे पणाने आयुष्य जगत आहेत. पण कुठेतरी आजही इथले काही लोक ही प्रथा पाळतात जी अत्यंत दयनीय व भयानक आहे.

Leave a Comment