Fashion

नेहमीप्रमाणे बर्गर खात होता हा मुलगा, अर्धा खाऊन झाल्यावर अचानक बर्गर मध्ये त्याला जे दिसलं ते पाहून मोठमोठ्याने रडायला लागला मुलगा.. समजल्यावर तुम्हालाहि बसेल धक्का…’

बर्गर खात असताना ,त्यात एक विंचू निघाला आणि हे अर्धा बर्गर खाल्यानंतर समजले. त्यांनतर  त्या युवकाने थेट हॉस्पिटल गाठले . देशभरातील रेस्टॉरंट सध्या याच स्थितीत आहे. पण ते आपल्याना दावा करत …

Lifestyle

नेहमीप्रमाणे बर्गर खात होता हा मुलगा, अर्धा खाऊन झाल्यावर अचानक बर्गर मध्ये त्याला जे दिसलं ते पाहून मोठमोठ्याने रडायला लागला मुलगा.. समजल्यावर तुम्हालाहि बसेल धक्का…’

बर्गर खात असताना ,त्यात एक विंचू निघाला आणि हे अर्धा बर्गर खाल्यानंतर समजले. त्यांनतर  त्या युवकाने थेट हॉस्पिटल गाठले . देशभरातील रेस्टॉरंट सध्या याच स्थितीत आहे. पण ते आपल्याना दावा करत …

Technology

नेहमीप्रमाणे बर्गर खात होता हा मुलगा, अर्धा खाऊन झाल्यावर अचानक बर्गर मध्ये त्याला जे दिसलं ते पाहून मोठमोठ्याने रडायला लागला मुलगा.. समजल्यावर तुम्हालाहि बसेल धक्का…’

बर्गर खात असताना ,त्यात एक विंचू निघाला आणि हे अर्धा बर्गर खाल्यानंतर समजले. त्यांनतर  त्या युवकाने थेट हॉस्पिटल गाठले . देशभरातील रेस्टॉरंट सध्या याच स्थितीत आहे. पण ते आपल्याना दावा करत …

Sports